Privacy

Privacy verklaring

Livebo Webshops, gevestigd aan Haarskamp 62
7261 ZD Ruurlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Houten Trappen


Haarskamp 62
7261 ZD Ruurlo

Persoonsgegevens die wij verwerken

Houten Trappen Specialist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@houtentrappenspecialist.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Houten Trappen Specialist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Houten Trappen Specialist volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Houten Trappen Specialist verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Houten Trappen Specialist neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Houten Trappen Specialist) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Houten Trappen Specialist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Surfgedrag op onze website > 36 maanden


Delen van persoonsgegevens met derden

Houten Trappen Specialist verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Houten Trappen Specialist blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Houten Trappen Specialist en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@houtentrappenspecialist.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Houten Trappen Specialist wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Houten Trappen Specialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@houtentrappenspecialist.nl


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Houten Trappen Specialist gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Houten Trappen Specialist gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt onze cookies en JavaScript natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier per browser uitgelegd:

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Technische Cookies

Producten in je winkelmandje plaatsen. Inloggen met je eigen inloggegevens. Onze YouTube-reviews bekijken. Allemaal functionaliteiten die zonder deze cookies niet zouden werken.

Naam Doel Bewaartermijn Delen
OCSESSID Met deze cookie zorgen wij ervoor dat je winkelwagen gevuld blijft Wanneer de browsingsessie eindigt Houten Trappen Specialist deelt anonieme data niet met derden.
Currency Met deze cookie zorgen wij ervoor dat de juiste valuta wordt getoond. 1 maand Houten Trappen Specialist deelt anonieme data niet met derden.
Language Met deze cookie zorgen wij ervoor dat de juiste taal wordt getoond. 1 maand Houten Trappen Specialist deelt anonieme data niet met derden.

Analyserende Cookies

Meten is weten en dat kunnen wij zeker niet zonder jouw hulp. Onze analyserende cookies helpen ons inzicht te krijgen in je gedrag op onze website met als doel; De gebruiksvriendelijkheid van onze website voor jou verbeteren.

Naam Doel Eigenschappen Delen
ga.js, utma, utmb, utmc, utmv en utmz Met Google Analytics meten we hoe je houtentrappenspecialist.nl gebruikt. Deze kennis gebruiken we om je te helpen bij het kiezen van het product dat het beste bij jou past. En om je aanbiedingen te laten zien van producten waar je mogelijk geïnteresseerd in bent. Zonder dit cookie mis je persoonlijke aanbevelingen op onze website, in onze nieuwsbrief en in e-mails met persoonlijke tips. 26 maanden Google deelt geen anonieme data met derden.
Hotjar Hotjar houdt bij waar je op klikt op onze website. Hierdoor kunnen we onze pagina’s optimaliseren, zodat we de meest relevante informatie tonen op de beste plekken. De cookie die Hotjar plaatst is om te kijken of je een nieuwe bezoeker of een terugkerende bezoeker bent en voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. 12 maanden Hotjar deelt geen anonieme data met derden.
Viewport Met deze cookie onthouden wij welke resolutie je de website hebt bezocht. 15 dagen Houten Trappen Specialist deelt anonieme data niet met derden.
Interne zoekopdrachten Met deze cookie onthouden wij welke zoekopdrachten je binnen onze website hebt ingevoerd. Met deze gegevens kunnen we onze zoekmachine optimaliseren zodat jij sneller het product vindt waar je naar zoekt. 26 maanden Houten Trappen Specialist deelt anonieme data niet met derden.

Marketing Cookies

We gebruiken deze cookies voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we je aanbiedingen sturen waar je ook écht op zit te wachten. Denk hierbij aan onze gepersonaliseerde nieuwsbrief of aanbiedingen via partnersites en op social media.

Naam Doel Eigenschappen Delen
Facebook De cookie van Facebook ziet welke producten en pagina’s je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis. 24 maanden Facebook deelt geen anonieme data met derden.
_pinterest_sess, _pinterest_ct, _pinterest_ct_mw, _pinterest_ct_rt De cookie van Pinterest ziet welke producten en pagina’s je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis. 24 maanden Pinterest deelt geen anonieme data met derden.

Deze privacy is het laatst gewijzigd op 21-10-2020.